Topliška cesta 1, 8000 Novo mesto

Pogosta vprašanja

Splošno o pogojih za pridobitev vozniškega izpita, dokumentih ipd.

 • Kaj je prva stvar, ki jo moram opraviti, ko se lotim pridobivanja vozniškega dovoljenja?
  Priporočamo ti, da najprej opraviš zdravniški pregled na oddelku medicine dela, prometa in športa, kjer pridobiš zdravniško spričevalo, s katerim dokazuješ svojo sposobnost voziti motorno vozilo določene kategorije. Pred pregledom se pozanimaj kaj moraš prinesti na pregled, o pogojih za opravljanje pregleda in o ceni, ki se lahko od izvajalca do izvajalca precej razlikuje. Pridobitev zdravniškega spričevala sicer ni zakonsko predpisana do prijave na teoretični del izpita, vendar pa so lahko stroški za tečaj in izpit iz prve pomoči, za tečaj CPP, vpis ipd. zaman, če na kasnejšem pregledu ugotovijo, da ne moreš pridobiti zdravniškega spričevala. Ko pridobiš zdravniško spričevalo, se prijavi na tečaj iz prve pomoči. Ko opraviš tudi tega, je čas, da se prijaviš v šolo vožnje.
 • Kaj vse potrebujem preden se vpišem v šolo vožnje/začnem obiskovati tečaj CPP?
  Pri vpisu/na tečaju CPP se moraš obvezno izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. Drugi dokumenti niso potrebni, so pa zaželeni (zdravniško spričevalo, izkaznica o opravljenem izpitu prve pomoči).
 • Kaj vse potrebujem, če želim zamenjati šolo vožnje in usposabljanje nadaljevati v šoli vožnje VOZNIK1A
  Če želiš v šoli vožnje Voznik 1A nadaljevati z usposabljanjem, začetim v drugi šoli vožnje, potrebuješ osebni dokument, zdravniško spričevalo in IZPISNI LIST. Izpisni list moraš pridobiti v šoli vožnje iz katere se želiš izpisati in pri tem vrniti evidenčni karton voženj, ki ga je izdala ta šola.
 • Kaj vse potrebujem preden lahko začnem voziti?
  Preden začneš voziti z učiteljem vožnje moraš pridobiti: - veljavno zdravniško spričevalo, - opravljen izpit iz prve pomoči (ni potreben za kategorijo AM-moped), - opravljen tečaj CPP in - opravljen teoretični preizkus znanja (teste CPP) na izpitnem centru.
 • Katere dokumente moram imeti pri sebi med izobraževanjem?
  Vedno, ko se usposabljaš v šoli vožnje ali voziš s spremljevalcem, moraš imeti pri sebi veljavno zdravniško spričevalo, evidenčni karton vožnje in veljaven osebni dokument.

Vožnja s spremljevalcem

 • Kaj je vožnja s spremljevalcem?
  Vožnja s spremljevalcem je pridobivanje vozniških izkušenj pred pridobitvijo vozniškega izpita pri kateri nam mora obvezno pomagati starš ali druga oseba. Da lahko voziš s spremljevalcem, moraš opraviti vse obveznosti kot so potrebne za pridobitev vozniškega izpita razen izpitne vožnje. Izpitno vožnjo lahko opraviš po 18. rojstnem dnevu oziroma najkasneje do poteka dveh let od začetka vožnje s spremljevalcem.
 • Kdo je (lahko) spremljevalec?
  Spremljevalec je oseba (najpogosteje tvoj starš oziroma skrbnik), ki spremlja kandidata za voznika med vožnjo, mu svetuje in pomaga pridobiti kar največ izkušenj pri vožnji. Spremljevalec in kandidat morata pri takšni vožnji izpolnjevati določene pogoje. Pri spremljanju kandidata je spremljevalec odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storil kandidat, razen če nevarnega ravnanja oziroma prekrška ni mogel preprečiti. Brez spremljevalca v vozilu je vožnja vozila B kategorije mlajšim od 18 let prepovedana, ni pa nujno, da je spremljevalec tvoj starš, pomembno je le, da izpolnjuje naslednje pogoje: - star mora biti najmanj 27 let, - vozniško dovoljenje B kategorije mora imeti najmanj 5 let, - ne sme imeti 6 ali več kazenskih točk. S tem, da te pred dopolnjenim 18. letom starosti spremlja oseba, ki ni tvoj starš, morajo pisno soglašati tudi tvoji starši. Vedno, ko voziš s spremljevalcem, moraš imeti na levi zadnji strani svojega vozila zeleno "L" tablico. Če spremljevalec ni otrokov starš, lahko v obdobju petih let usposablja največ dva kandidata, kar pomeni, da npr. stric, ki ima 3 nečake podobne starosti, ne more biti spremljevalec vsem trem.
 • Koliko spremljevalcev hkrati lahko imam?
  Hkrati lahko imamo več spremljevalcev. Praviloma 6 različnih oseb, ki pa morajo vse izpolnjevati predpisane pogoje. Priporočamo ti, da ne pretiravaš s prevelikim številom spremljevalcev, saj te lahko preveč različnih mnenj zmede pri pridobivanju vozniških izkušenj.
 • Ali bo vožnja s spremljevalcem cenejša kot običajno opravljanje vozniškega izpita?
  Če je razlog za vožnjo s spremljevalcem zgolj nižja cena usposabljanja, ti priporočamo, da se opravljanja vozniškega izpita ne lotiš na ta način. Pri vožnji s spremljevalcem gre za to, da si pridobiš čim več vozniških izkušenj pod nadzorom spremljevalca. Pri tem mora biti spremljevalec dovolj motiviran, da bo s tabo naredil veliko kilometrov in ti pomagal in svetoval v morebitnih težjih, kandidatu za voznika težje razumljivih situacijah na cesti. Priporočljivo je, da se v primeru negotovosti in nejasnosti s spremljevalcem obrneta na šolo vožnje za več informacij. Da bi dosegla svoj namen, bi vožnja s spremljevalcem morala trajati vsaj eno leto (kandidat tako vozi v vseh letnih časih).
 • Ali lahko pridobim vozniški izpit že pri 16ih letih?
  Ne, Zakon o voznikih dovoljuje vožnjo osebam starejšim od 16 let in mlajšim od 18 let v spremstvu starejše osebe, ki mora izpolnjevati določene pogoje (vožnja s spremljevalcem). Pred tem moraš opraviti vse predpisane obveznosti, ki so v vsem enake kot pri pridobitvi vozniškega dovoljenja pri 18ih letih, le da na koncu nimaš praktičnega dela vozniškega izpita, ki ga lahko opraviš šele, ko dosežeš starost 18 let.
 • Koliko časa lahko vozim s spremljevalcem?
  S spremljevalcem lahko voziš največ dve leti. Po preteku dveh let (lahko pa tudi že prej) moraš pristopiti k praktičnemu delu izpita (izpitni vožnji).
 • Ali me morajo pri usposabljanju za vozniški izpit (pri vožnji z učiteljem vožnje) spremljati starši?
  Zaželeno je, ni pa obvezno, da se starši vsaj nekajkrat udeležijo vožnje skupaj s tabo. Tako bodo spoznali zahteve, ki jih moraš izpolniti. Če te bodo starši spremljali kot spremljevalci, pa te bodo znali usmeriti, spoznali tvoje reakcije na cesti ipd.

O izbiri šole vožnje

 • Kako naj izberem dobro šolo vožnje?
  Z eno besedo: »Težko«. ;) Na spletu se pojavlja nekaj nasvetov in navodil kako izbrati primerno šolo vožnje, vendar je to še vedno odločitev, ki jo kandidati po navadi sprejmete zgolj na podlagi priporočil znancev, prijateljev, sošolcev ipd. Seveda to lahko pripelje do napačnih izbir, saj velja, kot velja v življenju, da je nekomu nekdo ali nekaj všeč, drugemu pač ne. Včasih takšen »čredni nagon« obrodi sadove, drugič spet ne ;) Priporočamo ti, da pred vpisom kamorkoli vzpostaviš osebni stik z osebjem šole vožnje, pristopiš do učitelja vožnje, pokličeš po telefonu, morda obiščeš prostore, pregledaš vozilo, se pozanimaš tudi pri znancih, prijateljih ipd. in se morebiti nato lažje odločiš ali ti šola vožnje ustreza ali ne. Slabe šole vožnje sta trg in zakonodaja po večini že izločila, zato se ne boj poskusiti. Če se ti zdi, da je bila izbira napačna, lahko šolo vožnje kadarkoli in brez stroškov zamenjaš.
 • Ali obstaja statistika uspešnosti šol voženj in ali lahko kje vidim katera je najboljša?
  Javno dostopna statistika ni na voljo, kar onemogoča kandidatom vpogled v uspešnost posamezne šole vožnje.
 • Ali lahko zamenjam šolo vožnje, če že opravljam teoretično/praktično usposabljanje?
  Kadarkoli tekom izobraževanja lahko zamenjaš šolo vožnje, kar pa je povezano z nekaj enostavnimi administrativnimi postopki (izdaja izpisnega lista, izdaja novega evidenčnega kartona vožnje, vpis že opravljenih obveznosti ipd.), ki se jih da praviloma opraviti v enem delovnem dnevu.
 • Ali lahko zamenjam učitelja vožnje?
  Da, kadarkoli tekom izobraževanja. Če gre za zamenjavo učitelja znotraj iste šole vožnje ni posebnih administrativnih postopkov, če pa gre za zamenjavo učitelja in prestop v drugo šolo vožnje, je postopek povezan z nekaj enostavnimi administrativnimi postopki (izdaja izpisnega lista, izdaja novega evidenčnega kartona vožnje, vpis že opravljenih obveznosti ipd.), ki se jih da praviloma opraviti v enem delovnem dnevu.
 • Ali moram ob zamenjavi šole vožnje opraviti kakšne dodatne obveznosti?
  Ne. Vse že opravljene obveznosti se ti priznajo tudi v novoizbrani šoli vožnje ali pri novem učitelju vožnje.

O teoretičnem delu usposabljanja (o tečaju CPP)

 • Kaj potrebujem, da se lahko prijavim na tečaj CPP?
  Potrebuješ veljaven osebni dokument (osebno izkaznico, potni list…).
 • Ali obstaja kakšen program po katerem se bom učil?
  Da. Več o programu, ki ga moraš obvladati, najdeš na naši domači strani pod zavihkom: »Zakonodaja«.
 • Ali je tečaj CPP obvezen?
  Tečaj poteka v dveh delih in sicer je prvih 16 pedagoških ur namenjenih splošnemu delu tečaja kateremu praviloma sledi dodatni del tečaja katerega trajanje je odvisno od kategorije vozila za katero se kandidat usposablja (pri B kategoriji 8 pedagoških ur). Skupaj torej 24 pedagoških ali 18 navadnih ur. Kandidat mora biti pri splošnem delu tečaja prisoten najmanj 12 pedagoških ur, pri dodatnem delu tečaja pa vse pedagoške ure. Kljub spremembi zakonodaje v letu 2017 in podaljšanju tečaja za en dan, je tečaj veliko prekratek, da bi povprečen kandidat osvojil znanje, ki je od njega zahtevano na teoretičnem delu vozniškega izpita (na testu CPP), zato ti priporočamo, da se dodatno pripravljaš tudi doma, saj so učitelji predpisov postavljeni v nemogočo situacijo razložiti neverjetno količino snovi v nekaj urah in jim ne preostane drugega kot da drdrajo snov z neverjetno hitrostjo, da bi uspeli zadostiti zakonskim pogojem. Trenutno je ta del usposabljanja za voznika najšibkejša točka usposabljanja pri nas, kar se kaže tudi v rezultatih pri opravljanju testov na upravni enoti, saj kandidati na območju celotne države dosegajo približno 50% uspešnost. Ob vsakem padcu na testih posamezen kandidat v državno blagajno »prispeva« približno 30€. Za primerjavo: V celotnem šolskem letu ima srednješolski profesor za približno enako količino snovi kot jo mora kandidat osvojiti na tečaju CPP na voljo približno 210 šolskih ur (če ne upoštevamo matematike ali jezikov, kjer ima na voljo približno 400-500 šolskih ur). Groba posplošitev bi torej bila, da je tečaj CPP, kar se tiče obsežnosti snovi, tako zahteven, kot bi se moral kandidat snov fizike, biologije, kemije ali primerljivega šolskega predmeta za celotno šolsko leto naučiti v zgolj 24 šolskih urah. Poleg tega gre pri tečaju CPP za veliko količino logično slabše povezanih, dostikrat faktografskih podatkov, ki se jih je potrebno naučiti na pamet.
 • Kako poteka usposabljanje iz teorije/tečaj CPP?
  Usposabljanje iz teorije za B kategorijo mora potekati v za ta namen opremljeni učilnici šole vožnje, ne sme trajati več kot 4 šolske ure na dan in mora skupaj trajati minimalno 24 šolskih ur. Poteka kot predavanje o cestno prometnih predpisih in se praviloma zaključi po predvidenem številu ur. Po zaključku usposabljanja prejmeš kartonček v katerem je potrjeno, da je tečaj opravljen. Posebni testi, ki naj bi jih kandidat opravil, na tečaju niso predvideni.
 • Ali se vodi kakšen zapisnik o teoretičnem usposabljanju?
  O poteku tečaja se vodi dnevnik teoretičnega dela usposabljanja kamor se vpisuje predelana snov in prisotnost kandidatov.
 • Ali lahko opravim preverjanje znanja iz teorije (CPP teste) pred izpitom za prvo pomoč ali zdravniškim pregledom?
  Preden opraviš preverjanje znanja iz teorije (CPP teste) moraš opraviti tečaj CPP, pridobiti zdravniško spričevalo in opraviti izpit iz prve pomoči. Vrstni red ni pomemben, je pa potrebno priložiti vse našteto pri prijavi na preverjanje znanja iz teorije (CPP teste).
 • Kako poteka preverjanje znanja iz teorije?
  Preverjanje znanja iz teorije poteka v prostorih Izpitnega centra Javne agencije za varnost prometa. Na začetku dobiš uporabniško ime in geslo s katerima se prijaviš v sistem in odgovoriš na 40 vprašanj s pomočjo računalnika. Vprašanja so izbirnega tipa, vendar pa sta pri posameznih vprašanjih možna dva ali več pravilnih odgovorov. Uspešnost opravljanja testov CPP je javno dostopna za posamezne izpitne centre. Večinoma se uspešnost na testih v povprečju giblje okoli 50%, pri nas uspešnost ocenjujemo na nekaj čez 60%.
 • Ob kateri uri se začne tečaj CPP in ali lahko začnem s tečajem že takoj po prijavi?
  Tečaje razpisujemo po potrebi ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov. Ura začetka tečaja CPP je po navadi določena v skladu z željami prijavljenih kandidatov. Začetek tečaja CPP je objavljen na spletni strani. Prijava sploh ni pogoj za obiskovanje tečaja, je pa zaželena, saj skrajša vpisni postopek ob začetku tečaja. Na razpisan tečaj CPP lahko pridete tudi brez predhodne prijave.
 • Imam spremenljiv urnik/delovni čas in ne morem hoditi na tečaj CPP.
  V tem primeru ti preostane, da se prijaviš na individualni tečaj CPP, kjer lahko sam izbiraš kdaj se boš udeležil tečaja in koliko ur na dan boš imel tečaj CPP, vendar najmanj 1 šolsko uro in največ 4 šolske ure na dan (zakonski predpis). Takšen tečaj CPP je razumljivo dražji, saj se mora učitelj predpisov prilagajati kandidatu in njegovemu urniku, traja pa enako dolgo kot običajni tečaj CPP (najmanj 24 šolskih ur).

O praktičnem delu usposabljanja (o vožnji)

 • Na kakšnem vozilu naj opravljam izpit oziroma vozim?
  Ob poplavi modernih vozil, ki so na voljo, se je težko odločiti katero je tisto pravo. Predvsem posveti pozornost preglednosti vozila, saj so razni trki pri parkiranju najpogostejše težave voznikov začetnikov, kaj pogosto pa se zgodi tudi, da voznik začetnik spregleda kolesarja, motorista ipd. Moderno oblikovano in lepo vozilo praviloma pomeni slabšo preglednost in s tem večjo nevarnost za neizkušenega voznika. Vozilo naj bo varno in vselej tehnično brezhibno. Izogibaj se preveliki moči motorja, saj najstnike dostikrat "ponese" visoka hitrost vozila. Praviloma so vsi tehnični pripomočki kot so npr. parkirni senzorji, opozorilniki pred nehoteno zamenjavo prometnega pasu, opozorilniki pri prekoračeni hitrosti, samodejni bralniki prometnih znakov ipd. »potuha« kandidatu, ki je morda na svojem vozilu ne bo imel in mu bodo pri usposabljanju naredili več škode kakor koristi, so pa zaželeni in priporočljivi, ko se jih navadimo uporabljati.
 • Kako se dogovarjam za termine vožnje?
  Za termine vožnje se lahko dogovarjaš sproti, praviloma pa je urnik sestavljen vnaprej za vsak prihajajoči delovni teden.
 • Kaj, če odpovem učno uro vožnje tik pred zdajci?
  Če gre za upravičene razloge (bolezen, slabo počutje ipd.), potem se le dogovoriš z učiteljem kdaj se vidita naslednjič, ne glede na to kolikokrat se to zgodi, če pa več kot dvakrat brez razloga odpoveš vožnjo, plačaš t.i. čakalno uro. Gre za minimalno nadomestilo učitelju vožnje, ker na odpovedano uro ni mogel delati.
 • Po katerih cestah in krajih bova z učiteljem vozila?
  Sam program usposabljanja in zakonodaja ne določa nekih omejitev kje kandidat za voznika sme voziti, tako da lahko rečemo, da povsod, edina omejitev je čas v katerem se lahko pride do kakšnega oddaljenega kraja.
 • Kaj je relacijska vožnja?
  T.i. relacijska vožnja je vožnja, kjer kandidat odvozi dve uri skupaj in pri čemer mora prevoziti razdaljo do najmanj 40 kilometrov oddaljenega kraja in nazaj. V sklopu izobraževalnega programa so predvidene najmanj 3 takšne vožnje. Ena relacijska vožnja se mora obvezno izvesti v nočnem času in ena po avtocesti.
 • Ali me lahko med vožnjo v šoli vožnje ustavi policija?
  Seveda, tudi šole vožnje so podvržene nadzoru cestnega prometa, ki se v času odkar so nepravilnosti pri usposabljanju v šolah vožnje prišle v medije le še povečuje.

O izpitni vožnji

 • Ali je res, da me lahko ocenjevalec na vozniškem izpitu sprašuje o prometnih pravilih tudi na praktičnem delu izpita?
  Kandidat za voznika mora obvladati tako teoretičen del kot tudi praktičen del vožnje. Izpitna komisija ima tako legitimno pravico pri praktičnem delu izpita preveriti tudi poznavanje teorije, ki pa le izjemoma odloča o rezultatu vozniškega izpita.
 • Kje se opravlja praktični del vozniškega izpita?
  Zakonodaja ne določa nekih omejitev kje kandidat za voznika sme voziti, ko opravlja vozniški izpit. V poštev pridejo ceste, parkirišča, parkirne hiše ipd. Z izpitno vožnjo kandidati praviloma začnejo na sedežu izpitnega centra ali na vadbeni površini.

O ceni pridobitve vozniškega dovoljenja

 • Koliko je skupna cena za pridobitev vozniškega dovoljenja B kategorije?
  Celoten strošek pridobitve vozniškega dovoljenja si lahko izračunate s pomočjo Cenovnega kalkulatorja na naši spletni strani. V kalkulatorju so všteti tudi stroški prve pomoči, zdravniškega spričevala, fotografije in administrativni stroški na upravni enoti.
 • Kako se plačuje šoli vožnje?
  Plačilo je možno preko UPN naloga ali z gotovino, praviloma pa poteka pred samo izvedbo učne ure.
 • Kdaj mora biti usposabljanje v celoti plačano?
  Vse obveznosti morajo biti poravnane pred koncem usposabljanja oziroma pred izpitno vožnjo.
 • Na kaj moram paziti, če mi med izobraževanjem zmanjka denarja za nadaljevanje izobraževanja?
  Morebitna prekinitev izobraževanja v šoli vožnje formalno ne predstavlja nikakršne težave, če se z izobraževanjem nadaljuje v rokih veljavnosti posameznih dokumentov na podlagi katerih se je izobraževanje začelo (veljavnost zdravniškega spričevala, teoretičnega usposabljanja in teoretičnega dela izpita so praviloma 3 leta od datuma izdaje oziroma udeležbe), lahko pa predstavlja težavo, če kandidat pozabi osvojeno snov.
 • Koliko ur bom moral plačati?
  Minimalno predpisano število ur pri večini kategorij (tudi pri B kategoriji) je 20 za usposabljanje in ena ura, ko poteka izpit. Plačati je torej potrebno najmanj 21 ur vožnje.
 • Ali je cena ure vožnje povezana s kvaliteto usposabljanja, številom ur vožnje ipd.?
  Praviloma ne. V naši šoli vožnje smo veliko delali na optimizaciji izobraževalnega procesa, s čimer smo znižali stroške na minimalne možne. Dodatni del izobraževanja se izvaja s pomočjo informacijskih tehnologij in ne predstavlja velikih finančnih vložkov. Imamo lastne poslovne prostore za katere ne plačujemo najemnine in ne najemamo zunanjih izvajalcev. Skrbimo, da so vozila, ki jih uporabljamo pri usposabljanju, sorazmerno varčna. Vse našteto nam omogoča, da smo v določenih segmentih cenovno ugodnejši od ostalih šol vožnje ob ohranjanju kvalitete usposabljanja na enakem nivoju. Usposabljanje naših kandidatov je povsem primerljivo z ostalimi šolami vožnje in v mnogočem celo kvalitetnejše.

O časovnih okvirjih pridobitve vozniškega dovoljenja

 • Najmanj koliko ur bo trajalo celotno usposabljanje za voznika?
  Opis je okvirna projekcija in ne predstavlja dejanskega stanja: Najprej bo potreboval EN DELOVNI DAN za pridobitev zdravniškega spričevala (praviloma 1 do 2 uri). Nato bo po potrebi hodil na tečaj prve pomoči, ki traja DVA DNI (praviloma 10 šolskih ur). Izpit iz prve pomoči mu bo praviloma vzel še EN DELOVNI DAN (praviloma 1 do 2 uri). Tečaj CPP mora trajati minimalno ŠEST DNI (praviloma 24 šolskih ur). Teoretično preverjanje znanja bo vzelo še EN DELOVNI DAN (praviloma slabo uro). Vožnja bo kandidatu vzela najmanj 20 šolskih ur pri čemer trajanje v dnevih ni predpisano (praviloma slaba dva meseca), minimalno približno DVA TEDNA. Izpitna vožnja bo za B kategorijo vzela še EN DELOVNI DAN in bo trajala približno 1 šolsko uro. Dodatno usposabljanje za varno vožnjo za voznike začetnike bo kandidatu vzelo praviloma še EN DAN (minimalno 8 ur). Če seštejemo vse skupaj in se držimo minimalnega predpisanega števila ur torej vzame celotno izobraževanje slabih 50 ur.
 • Koliko časa traja celotno usposabljanje?
  Prejšnje vprašanje odgovarja natančneje, vsekakor pa je dolžina izobraževanja odvisna od več dejavnikov kot so npr. trenutna zasedenost učitelja vožnje, potek tečajev CPP, bolniške odsotnosti, dopusti ipd.
 • Koliko časa moram obiskovati tečaj CPP?
  Tečaj CPP obiskuješ najmanj 5 dni po največ tri ure dnevno (tečaj sicer traja 6 dni).
 • Koliko časa traja zdravniški pregled?
  Praviloma bo zdravniški pregled trajal nekaj ur.
 • Koliko časa traja prva pomoč?
  Tečaj prve pomoči traja 10 šolskih ur v dveh dnevih, izpit pa dobro uro.
ŠOLA VOŽNJE - Voznik 1A