Topliška cesta 1, 8000 Novo mesto

Kako do izpita?

ZAHTEVE: Predpisana starost za vožnjo motornih vozil

Za vožnjo motornih vozil posamezne kategorije mora imeti voznik dopolnjeno naslednjo starost:

 • Za vožnjo motornih vozil posamezne kategorije mora imeti voznik dopolnjeno naslednjo starost:
  • AM, 15 let (moped, lahko štirikolo)
  • A1, 16 let (motorno kolo)
  •  A2, 18 let (motorno kolo)
  • A, če ima imetnik dve leti vozniško dovoljenje kategorije A2, 20 let
  • A, 24 let (motorno kolo)
  • za motorna trikolesa z močjo motorja, večjo od 15 kW, 21 let;
 • za vozila kategorije B (avto, štirikolesniki)
  • B1, 16 let (štirikolo)
  • B, BE, 18 let (osebni avto)

1. korak: Zdravniško spričevalo

Na področju Novega mesta so najbolj znani trije izvajalci zdravniških pregledov in sicer:

Zdravstveni dom Novo mesto – Polje Harmonije,
Aristotel – zdravstveni center in Medicinski center Krka(10% popust preko šole vožnje Voznik 1A).
Priporočljivo je, da se kandidat pri postopku opravljanja vozniškega izpita najprej loti pridobitve zdravniškega spričevala, saj so v primeru, da zdravniškega spričevala ne more pridobiti, lahko vsi stroški, ki jih ima s tečajem CPP, izpitom ipd., zaman. Zdravniško spričevalo bodo na upravni enoti zahtevali od kandidata ob prijavi na teoretični del izpita (CPP testi).

Zdravniško spričevalo je veljavno točno 3 leta od datuma pridobitve.

Dokumenti potrebni za pridobitev zdravniškega spričevala so:

 • zdravstvena kartica,
 • zdravstveni karton (dobite ga pri osebnem zdravniku),
 • izvidi okulista in očala oz. kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane,
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

2. korak: Tečaj in izpit prve pomoči

Na tečaje in izpite iz prve pomoči se lahko prijavite osebno v pisarni prve pomoči  


Ponedeljek, torek: 08:00–15:00

Sreda, četrtek: 08:00–17:00

Petek: 09:00–13:00

Sobota, nedelja: ZAPRTO


Informacije dobite na tel. št. 07/39 33 125.

Tečaj za bodoče voznike motornih vozil traja 10 ur.

CENIK

 • Tečaj in izpit prve pomoči za voznike motornih vozil  99,46 EUR (cena z DDV) 
 • Izpit prve pomoči za voznike motornih vozil 65,83 EUR (DDV se ne obračunava)

Možnost izposoje knjig je na OZRK NM, v času uradnih ur. Cena je 7 € od tega je 5 € kavcije, ki jo vrnemo, ko se knjiga vrne.

KONTAKT:

 • RK Slovenije, Območno združenje Novo mesto
 • Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto
 • Spletna stran
 • Tel.: +386 (07) 39 33 120
 • GSM: 031 320 875

3. korak: Tečaj CPP

1. SPLOŠNI DEL traja najmanj 16 pedagoških ur, se izvede pred dodatnim delom.

 • pravila cestnega prometa, prometne znake in njihov pomen, znake, ki jih dajejo policisti in druge s tem zakonom pooblaščene osebe, ter nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki nasprotujejo prometnim predpisom;
 • osnove delovanja naprav na motornem vozilu, ki so pomembne za varen cestni promet;
 • obveznosti in vlogo voznikov v cestnem prometu;
 • vsebine, ki opredeljujejo pomembnost prepoznavanja in predvidevanja prometnih okoliščin ter z njimi povezani dejavniki tveganja v prometu;
 • vsebine, ki opredeljujejo spremembe v vedenju in obnašanju voznika v prometu zaradi vpliva alkohola, drog in psihoaktivnih zdravil, zaradi utrujenosti, bolezni in drugih duševnih in telesnih stanj ter zaradi vremenskih razmer, stanja vozila in ceste, kar vpliva na varnost prometa;
 • teme, ki prispevajo k razvijanju humanih odnosov, odnosov vzajemnega spoštovanja in razumevanja med vsemi udeleženci v prometu po načelih zaupanja in solidarnosti ter k ravnanju ob prometni nesreči;
 • tehnike varčne in okolju prijazne vožnje, vključno z ekonomskimi vidiki uporabnika pri izbiri varčnejših vozil in prihranki zaradi varčne vožnje ter prikazom manjših vplivov na okolje.

2. DODATNI DEL 

Za kandidate, ki imajo veljaven splošni del teoretičnega usposabljanja, se izvede dodatni del teoretičnega usposabljanja: 
 • kategorije AM, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur;
 • kategorije A1, A2 in A, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur;
 • kategorije B1 in B, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur;
 • kategorije BE, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur;
 • kategorije C1 in C, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur;
 • kategorije D1 in D, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur;
 • kategorije C1E, CE, D1E in DE, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur;
 • kategorije F, v trajanju najmanj 14 pedagoških ur;
 • kategorije G, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur.

4. korak: Teoretični del izpita – republiški testi

Teoretični del vozniškega izpita se opravlja v prostorih Upravne enote Novo mesto na Defranceschijevi ulici 1 v Novem mestu. Reševanje testov poteka preko računalnika, rezultat pa izveste takoj po zaključku testiranja.

Dokumenti potrebni za opravljanje teoretičnega dela izpita:

 • veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • dokazilo o uspešno opravljenem izpitu iz prve pomoči,
 • zdravniško spričevalo in
 • evidenčni karton vožnje.

5. korak: Praktični del – vožnja določene kategorije

VSEBINA PRAKTIČNEGA DELA – VOŽNJE

1. spoznavanje vozila in učenje osnovnih elementov tehnike vožnje na vadbeni površini;
2. učenje vožnje po cestah z redkim prometom v naselju in zunaj njega;
3. učenje vožnje v gostem prometu v naselju in zunaj njega podnevi in ponoči;
4. učenje osnov tehnik varčne in okolju prijazne vožnje.

Dokumenti potrebni med vožnjo:

 • veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list),
 • evidenčni karton vožnje in
 • zdravniško spričevalo.

POSEBNOSTI pri praktičnem delu

Praktični del usposabljanja kandidata za voznika kategorije AM, BE, C1E, CE, D1E, DE in F izvede v trajanju najmanj 16 učnih ur. Kandidat, ki že ima vozniško dovoljenje kategorije A1 ali A2 in se usposablja za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A2 ali A na podlagi drugega oziroma tretjega odstavka 60. člena tega zakona, kandidat, ki že ima vozniško dovoljenje kategorije B1 in se usposablja za pridobitev kategorije B, ter kandidat, ki se usposablja za vožnjo skupine vozil, katere največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 4.250 kg, če je vlečnemu vozilu dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, mora opraviti praktični del usposabljanja v trajanju najmanj devet ur.

6. korak: Izpitna vožnja – izpitni center Novo mesto

Za prijavo na teoretični del izpita na Izpitem centru mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:

 • veljavni osebni dokument – osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list (polnoletnost ni pogoj za opravljanje t.i. republiških testov)
 • veljavno zdravniško spričevalo (velja tri leta)
 • evidenčni karton – opravljen predpisan program teoretičnega usposabljanja v šoli vožnje
 • opravljen izpit iz prve pomoči

Tujci potrebujejo bivalno ali delovno vizo za obdobje najmanj 6-ih mesecev.

Dokumenti potrebni za pridobitev vozniškega dovoljenja:

 • veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list),
 • evidenčni karton vožnje,
 • veljavno zdravniško spričevalo,
 • potrdilo o opravljenem izpitu iz prve pomoči in
 • novejša fotografija bodočega imetnika vozniškega dovoljenja.

KONTAKT ZA PRIJAVO

Izpitni center Novo mesto oz. izpitna komisija Novo mesto (Območje 4)
Defranceschijeva ulica 1
8000 Novo mesto.

Informacije:

IC NOVO MESTO 030 662 861

v času uradnih ur:

 • ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • torek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ure
 • četrtek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
 • petek od 8.00 do 13.00 ure.


Vožnja s spremljevalcem

Biti odgovorni za vzgojo in dobro svojega otroka je težka naloga, pri kateri pa vam lahko pomagamo s ponujenim tečajem voznika s spremljevalcem po dopolnjenem 16. letu. Zaupanje med staršem in mladim voznikom se tako vzpostavi še zgodaj, zato boste tudi starši gotovo mirneje zaupali svojim otrokom, ko bodo postali samostojni vozniki.

ŠOLA VOŽNJE - Voznik 1A