Topliška cesta 1, 8000 Novo mesto

O nas

Smo novo ustanovljena šola vožnje z jasnimi cilji in vizijo, pa vendar v njej trenutno delujeta izkušena učitelja vožnje Miro BRUDAR in Jože HUDOKLIN.
Jože Hudoklin kot učitelj vožnje vestno opravlja svoje delo in poslanstvo že vse od leta 1994.Po končani srednji šoli je uspešno opravil tudi šolanje na višji strojni šoli in pridobil naziv inženir strojništva. Preizkusil se je v podjetjih, kjer so rabili tovrsten kader, vendar ga je želja po učenju v prometu pripeljala do tega, da je leta 1994 postal učitelj vožnje. Večino časa je služboval v šoli vožnje ALFA-R in kasneje v ALFA-B, ko se je leta preimenovala. V ALFA-R je bil dolgoletni strokovni vodja šole, uspešno je izvajal tudi tečaje CPP, hkrati pa poučeval kar nekaj kategorij motornih vozil. Ponaša se predvsem z visokim povprečjem pri opravljanju vozniških izpitov, saj je pri pripravi natančen in dosleden, posledično pa kandidati pripravljeni na uspeh pri izpitu.
Miro Brudar je po opravljeni srednji šoli vpisal študij na Fakulteti za varnostne vede, pridobil naziv diplomirani varstvoslovec, po zaključku pa še podiplomski študij specializacije managmenta. Dolga leta je bil zaposlen v Slovenski policiji, kjer se je redno srečeval tudi s prometno problematiko. Leta 2007 ga je želja po dodatnih znanjih in izkušnjah pripeljala do tega, da se je odločil izšolati tudi za učitelja vožnje in učitelja predpisov, naknadno pa je opravil tudi izpit za strokovnega vodjo šole vožnje. Leta 2008 se je po uspešnem šolanju dopolnilno zaposlil v šoli vožnje ALFA-R, kjer je imel mentorja – Jožeta HUDOKLINA. V vmesnem obdobju je uspešno opravljal tudi delo reševalca na urgentnem centru zdravstvenega doma v Novem mestu. Torej je spoznal voznika v vseh treh segmentih, in sicer, ko ga je potrebno ustrezno naučiti upravljati vozilo, ko ga je potrebno kaznovati če krši predpise in ko mu je potrebno pomagati, če se poškoduje v prometni nesreči. V obdobju zadnjih 5 let je opravljal delo strokovnega vodje šole ALFA-B, tam tudi predaval CPP in poučeval A in B kategorijo.
Torej oba učitelja polna življenjskih izkušenj, prav tako tudi polna potrebnega strokovnega znanja sta se leta 2019 odločila korak naprej. Ustanovila sta svojo šolo vožnje Voznik 1A d.o.o.. Že samo ime pove, da želita nekaj več. Želita ustvariti 1A voznika, ki bo znal kljubovati zahtevam današnjega prometnega toka. Oba učitelja uporabljata sodobne pristope in metode dela poučevanja, poleg rednega znanja pa v svoj proces usposabljanja dodajata tudi dodatna znanja. Oba učitelja vožnje sta namreč tudi Trenerja varne vožnje za A in B kategorijo, Miro BRUDAR pa tudi izvajalec Psihosocialnih delavnic v cestnem prometu. Oba že vse od same uveljavitve zakona, torej od leta 2010 izvajata tudi treninge varne vožnje A in B kategorije, katere morajo zakonsko opraviti vsi novopečeni vozniki. Svoje delo opravljata na Centru varne vožnje RACELAND Krško, s tem pa ponujata kandidatom šole vožnje VOZNIK 1A celovito
ponudbo. Pomagata namreč pri organizaciji tečaja prve pomoči in opravljanju
zdravniških pregledov za voznike motornih vozil. V okviru delovanja šole vožnje pa
ponujata storitev tečaja CPP in priprave na teoretični del izpita. Z sodobnimi metodami in sodobnimi sredstvi poučujeta A1,A2,A in B kategorijo. Po opravljenem vozniškem izpitu pa ponudita tudi obvezno usposabljanje za voznika začetnika, tako imenovano Varno vožnjo za A in B kategorijo

Oba učitelja vožnje imata jasno vizijo – pripraviti bodočega voznika do kakovostnega znanja v prometu, posledično pa zmanjšati in preprečevati morijo na slovenskih cestah. Ker sama ne bosta zmogla vsega, pa imata tudi vizijo zaposlovanja kakovostnih učiteljev vožnje, ki bodo njuno vizijo in poslanstvo kvalitetno širili naprej.

Menimo da smo prava izbira za Vas, odločitev pa je Vaša.

66394146_910553862616459_4141037154170044416_o
ŠOLA VOŽNJE - Voznik 1A